Fiziki ve Bilişim Dolandırıcılığı     

FİZİKİ VE BİLİŞİM DOLANDIRICILIĞI

Fiziki ve bilişim dolandırıcılığa ait haberlerle gün geçmiyor ki karşılaşmayalım ya da bir yakınımızın başına geldiğini duymayalım. Tüm bu haberler bir gün bizimde başımıza gelebileceği ihtimalini karşımıza çıkarttırken başımıza geldiğinde ise ne yapacağımız sorusuyla baş başa bırakmaktadır. Bu sorunun cevabı karşısında malesef ki emniyet güçlerinin tüm birimleri yetersiz kalmaktadır ve durum böyle olunca da toplum ve birey yararına hizmet veren dedektiflik mesleği ile ilgilenen kişiler mağdurların yardımına koşmaktadır.

Akademi Özel Dedektiflik Büroları da bu açığın farkında olarak mağdurların yanında olmak için dedektiflik mesleği ile ilgili bütün araştırma metod ve yöntemlerini fiziki ve bilişim dolandırıcılığı suçlarını çözmek için kullanmakta ve bu konu başlığı altında hizmet vermektedirler. Sunmuş oldukları bu hizmet kapsamında öncelikle başınıza gelen mağduriyetin bireysel bir mağduriyet mi yoksa kurumsal bir mağduriyet mi olduğu tespit edilir. Bireysel bir mağdururiyet ise yine bir bireysel bir dolandırıcılığa mı yoksa çete suçuna mı maruz kaldığınız tespit edilir ve özel dedektiflik firması olarak çalışmalar başlatılır. Örneğin bir sabah telefonunuza gelen mesajla uyandınız ve bankanızdan hediye kazandığınıza dair bilgi mesajı alarak kimlik bilgilerinizi girdiniz ve bir süre sonra da banka hesaplarınızın boşaltıldığını fark ettiniz. Bu işlem bir çete suçu içermektedir ve araştıma o doğrultuda gerçekleştirilecektir. Ya da bir gün bankamatiğin önünde dururken size yardım etmesini istediğiniz kişinin sonrasında sizi dolandırdığını fark ettiniz. Bu da bireysel bir dolandırıcılık suçu olmakla birlikte dedektif mesleğini yapanlar bu doğrultuda bir çalışma başlatırlar.

Akademi Özel Dedektif Bürosu olarak bireysel suçlarda uzman olduğumuz kadar 13 yıllık deneyimimizi oluştururken kurumsal dolandırıcılık suçlarını çözmekte ki başarımızla da tanınmaktayız. Fiziki ve bilişim donaldırıcılığı suçlarında kurumsal olarak bir mağduriyete uğradığınız takdirde de uzaman kadromuz size yardımcı olacak mağduriyetinizi en kısa zamanda giderecektir. Kurumsal bir firma olarak sahte belge ve delillerle bir firma olduğunu iddia eden bir firma tarafında hizmet alma karşılığında ya da hizmet satma karşılığında dolandırılmış olabilirsiniz. Böyle durumlarda dolandıcılar bireysel olarak hareket etmek yerine genellikle çete halinde hareket etmektedirler ve büyük ihtimalle de daha öncesinde bir çok suçları mevcuttur. Bu noktada kişilerin eşgallerini bildiğiniz takdirde robot resmi çizimi ile sicil araştırması yapmakta ve fiziki takip ile emniyet güçlerinin çeteyi yakalamasını sağlamaktayız. Aynı şekilde özel dedektiflik bürosu olarak yaptıımız fiziki takibin yanı sıra sanal takip ile destek vermekte ve kişilerin telefon ve GPS sinyallerini takip ederek adres tespiti yapmaktayız.

Akademi Özel Dedektiflik Bürosu olarak fiziki ve bilişim dolandırıcılığı suçunda hizmet vermiş olduğumuz bütün alanlarda yaptığımız her bir hizmeti faturalandırmakta ve kaybettiğiniz parayı bulma noktasında alacağınız hizmet karşılığında cebinizden daha fazla para çıkmasına engel olmaktayız. Böylece Midyat’a pirince giderken evdeki bulgurdan olmamanızı sağlayarak amacımızın mağduriyet gidermek olduğunu bir kez daha göstermekteyiz.

BİLİŞİM DOLANDIRICILIĞI

İnternetin hayatımıza girmesi ve gerçek dünyanın yanı sıra insanların ikinci bir dünyası olan sanal dünyanın oluşması ile birlikte suç dünyasının da ikinci merkezi oluşmuştur. Suç dünyasının ikinci merkezi olarak belirttiğimiz bu kısımdaki suçlar bilişim dolandırıcılığı olarak adlandırılmaktadır ve malesef fiziki dolandırıcılara nazaran bu sektörde yer alan suçlular daha bilgili ve işledikleri suçlardaki konulara hakimdirler. Bu yüzden bilişim dolandırıcılığı alanındaki suçları ve suçluları tespit etmek çok daha profesyonel bir ekibe ihtiyaç duymaktadır. Bu noktada emniyet güçlerinin yetersiz oldukları noktalarda Akademi Özel Dedektiflik Bürosu devreye girmekte ve suçluların tespiti ve yakalanması noktasında hem bireylere hem de emniyet güçlerine yardımcı olmaktadırlar.

Bilişim dolandırıcılık tespiti sırasında dedektiflik mesleğinin yöntemlerinden olan sanal takip ilk sırayı alır. Bu noktada çetenin cep telefonu üzerinden mi yoksa bilgisayar üzerinden mi yürüdüğü tespit edilir. Yani çete sizi aradı mı, mesaj mı attı yoksa internette gezinirken bir siteye tıklamanız sonucunda mı başınıza bunlar geldi tespit edilir. Bu bilgiler doğrultusunda suçlulara ait cep telefonu sinyalleri, GPS sinyali takibi ya da link uzantıları takibi gibi teknik araştırmalar yapılacaktır. Bilişim dolandırıcılığı takibinde esas olan nokta konuyu takip edecek olan ekibin bilişim noktasında uzman olmasıdır. Akademi Özel Dedektiflik Bürosu olarak bu konunun ehemmiyetinin farkında olduğumuz için diplomalı ve birincilik ödüllü ekip oluşturmakla birlikte yıllardır bu işin içinde alaylı diye tabir ettiğimiz kişileri de ekibimizde bulundurmaktayız. Böylece dedektif olarak tabir ettiğimiz elemanlarımızın bilgisayar ve siber dünyasına hakim kişiler olmasına dikkat etmekteyiz.

Akademi Özel Dedektiflik olarak bilişim dolandırıcılığa maruz kalmış birçok kişi ve kurumların bu zamana kadar ki bütün mağduriyetlerini %100 sonuç odaklı olacak şekilde çözdüğümüzü belirtmekle birlikte sunmuş olduğumuz bütün işlemleri faturalandırarak bir de korsan dedektifler tarafından dolandırılmanızın önüne  geçmekteyiz. Bununla birlikte vergisini veren bir özel dedektiflik firması olduğumuzu belirterek, başka herhangi bir firmadan dedektiflik talep etmeyi düşündüğünüz takdirde de onlardan da vergi levhalarını göstermeleri talep etmenizi söylemeliyiz. Aksi takdirde aldığınız bilişimsel dolandırıcılık araştırması hizmetinin sonuç odaklı olmayan bir araştırmasının yapılmasına neden olabilir ve kaçak olarak çalışan bir firmadan hizmet almadığınız için hak talep edemezsiniz.

Akademi Özel Dedektiflik Bürosu olarak sunmuş olduğumuz dedektiflik hizmeti için görev alan bütün dedektif mesleği üyelerimiz size hizmet sunarken konunun bütün detay ve ayrıntıları tespit edebilme yeteneğine sahiptir. Ayrıca ekip oluşturulurken bütün alanlarda uzman en az bir kişi bulunmaktadır. Böylece konu her ne kadar bilişimsel suçlar başlığını içerse de konu genel olarak bütün kollarıyla ele alınıp incelenmektedir. Böylece sonuca daha hızlı ulaşılırken, siz daha mağdur edilmeden de kimi zaman çetelerin yakalanması sağlanmakta ve suç daha başlamadan bitirilmekte ve sonuçlandırılmaktadır.

DOLANDIRICILIK SUÇLARINDA ÖZEL DEDEKTİFLİK FAKTÖRÜ

Akademi Özel Dedektiflik Bürosu olarak dolandırıcılık suçlarında özel dedektiflik faktörünün aktif bir rol oynadığının farkında olarak sunmuş olduğumuz hizmetler arasına bu konu başlığını da alarak hem toplum yararına hizmet veren bir meslek erbabı olmanın gereğini yerine getirmekte hem de bireylerin mağduriyetleri noktasında onlara bir rehber konumunda olmaktayız.

Bu konu başlığı altındaki özel dedektiflik faktörünü araya sokmak için öncelikle dedektiflik mesleğinin deneyimlere dayanarak oluşmuş olan arama ve araştırma, takip teknik ve yöntemlerini kullanmaktayız. Bu nokta da dolandırıcılık suçuna maruz kalmış müşterimiz olay anı ve kişileri noktasında dedektif olarak görevlendirilmiş kişi tarafından dinlenir ve belli başlı sorular sorulara konu ile ilgili ayrıntılar elde edilir. Ardında da olayın fiziki bir dolandırıcılık mı, bilişim dolandırıcılığı mı yoksa her ikisinin birden kullanıldığı bir dolandırıcılık mı olduğuna bağlı olarak bir araştırma yolu çizilir. Örneğin fiziki bir dolandırıcılık ise olayın geçtiği yerlerdeki mobese kameraları an be an izlenir. Buna bağlı olarak robot resim çıkartılması mağdur kişiden bir tanımlama istenir. Çıkan robot resim doğrultusunda dolandırıcılık suçundan dolayı daha önce hüküm giymiş bir kişi olup olmadığı araştırılır ve kişi tespit edilirse rota adres tespitine doğru kayar. Dedektiflik mesleği erbapları kişinin tespiti yapılamadığı takdir de yeni bir dolandırıcı ile karşı karşıya kaldıklarını bildikleri için kişi tespiti yapmaya devam edeceklerdir.

Akademi Özel Dedektiflik olarak sadece fiziki dolandırıcılıkta değil aynı zamanda da bilişimsel dolandırıcılıklarda da başarılı hizmetler vermektedir. Bu bağlamda kişi ya da kurumlar bilişimsel bir suça maruz kalmışlar ise bu suç genellikle bir çete suçudur. Hemen gelen arama ya da mesaja dair geçmiş kayıtlarına bakılır ve numaranın kime ait olduğu tespit edilir. Yine teknik yöntemlerle paranın aktarıldığı banka ve hesap tespit edilir. Banka ile iletişime geçilerek bunun bir fiziki ve bilişim dolandırıcılığı suçu olduğunu söylenir ve para henüz çekilmemiş ise hesaba bloke konulması talep edilir. Ancak çekilmiş ise bankaya gelerek mi yoksa bankamatikten mi çekildiği öğrenilerek, bankamatik takibi ya da mobese takibi yapılarak kişilere ulaşılır. Böylece bilişimsel suç çetesi yakalanarak emniyet güçleri tarafından çökertilir, sizinde paranız ya da çalışan kimlik bilgilerini geri alınarak mağduriyetiniz en aza indirilmeye çalışılır. Dedektif mesleği yapanlar ise bireye ve topluma bir kez daha yararlı oldukları için mesleğin saygınlığını artırmış olacaktır.

Akademi Özel Dedektiflik olarak sunmuş olduğumuz dolandırıcılık suçlarındaki başarımızın arkasında yatan sebep ise hem 13 yıllık deneyimimiz hem de ekibimizde daha önceki hayatlarında da zaten emniyet ve güvenlik mesleği yapan kişilerin olmasıdır. Böylece gelen suçun ya da suçlunun kim olduğunu zaten bilmekte sadece kişilerin yerini tespit edip size ait para ve bilgileri kullanmadan sizi mağdur etmesini önlemeye çalışmakta ve sonuç odaklı düşünmekteyiz.

 
Dedektiflik Hizmeti Verilen Ülkeler


Ödeme Seçenekleri

Akbank Axes Bonus CardFinans Deniz Finans Halk İş Maestro Master Maximum Teb Vakıfbank Visa Visa Elktro World Yapıkredi Ziraat